bc-bg

Opieka szpitalna

Ubezpieczenie szpitalne dla Ciebie i Twoich Bliskich


Nagły przypadek czy planowy zabieg? Niezależnie, z jakiego powodu trafiasz do szpitala Ubezpieczenie Szpitalne Pełna Opieka zapewni Ci kompleksową ochronę! Świadczenia oferowane w ramach Ubezpieczenia realizowane są w nowoczesnych szpitalach Grupy LUX MED i wyselekcjonowanych szpitalach partnerskich na terenie całego kraju.

Zapoznaj się z ofertą prywatnej opieki szpitalnej przygotowaną przez LUX MED Ubezpieczenia i Fundację Secesja dostępną w jednej z trzech opcji: Pełna Opieka, Opieka Ortopedyczna Plus i Opieka Ortopedyczna.

Pełna Opieka

Ubezpieczenie szpitalne Pełna Opieka obejmuje:

 1. Leczenie szpitalne

  Od diagnostyki szpitalnej, przez zabiegi pilne i planowe, po pomoc w nagłych przypadkach i rehabilitację poszpitalną oraz opiekę medyczną po hospitalizacji

 2. Koordynację Opieki Szpitalnej

  Wsparcie Pacjenta i przeprowadzenie przez wszystkie etapy diagnostyki i leczenia

 3. Profilaktyka – Szpitalny Przegląd Zdrowia

  Kompleksowy przegląd zdrowia obejmuje badania, raport podsumowujący stan zdrowia i zalecenia dalszego postępowania

W zależności od problemu medycznego pomożemy Ci na oddziale m.in.:

Chorób wenerycznych

Chorób wenerycznych

Ortopedycznym

Ortopedycznym

Chirurgii ogólnej

Chirurgii ogólnej

Chirurgii naczyniowej

Chirurgii naczyniowej

Ginekologicznym

Ginekologicznym

Laryngologicznym

Laryngologicznym

Urologicznym

Urologicznym

Okulistycznym

Okulistycznym

Neurochirurgii kręgosłupa

Neurochirurgii kręgosłupa

Chirurgii onkologicznej

Chirurgii onkologicznej

Kardiologicznym

Kardiologicznym

Położniczym i neonatologicznym

Położniczym i neonatologicznym

Ubezpieczenie zapewni Ci również dostęp do:

Rehabilitacji poszpitalnej

Rehabilitacji poszpitalnej

Opieki doraźnej

Opieki doraźnej

Opieki medycznej przed i po hospitalizacji

Opieki medycznej przed i po hospitalizacji

Wysokość miesięcznych składek dla Głównego Ubezpieczonego oraz członków jego rodziny w opcji Pełna Opieka wynosi:

Składka dla Głównego Ubezpieczonego

Składka dla Głównego Ubezpieczonego

287,00 PLN

składka miesięczna

Składka dla Partnera

Składka dla Partnera

303,00 PLN

składka miesięczna

Składka dla Dzieci

Składka dla Dzieci

115,00 PLN

składka miesięczna dla każdego Dziecka Niepełnoletniego

220,00 PLN

składka miesięczna dla każdego Dziecka Pełnoletniego

Jak działa Ubezpieczenie szpitalne Pełna Opieka:

pełna opieka

Okresy karencji i pre-existing:

0

bez okresu karencji

W przypadku:

 • nieszczęśliwego wypadku,
 • Koordynacji Opieki Szpitalnej,
 • opieki doraźnej i leczenia będącego jej kontynuacją.

3

miesiące

W przypadku:

 • hospitalizacji planowych.

10

miesięcy

W przypadku:

 • wysokospecjalistycznego leczenia i diagnostyki,
 • porodów.

Przez pierwszy rok ochrony nie leczymy chorób, stanów chorobowych lub skutków wypadków, które zaistniały w ciągu 12 miesięcy przed rozpoczęciem ubezpieczenia

Opieka Ortopedyczna Plus

Ubezpieczenie szpitalne Opieka Ortopedyczna Plus obejmuje:

 • planowe zabiegi ortopedyczne
 • pilne zabiegi ortopedyczne
 • opiekę medyczną przed hospitalizacją
 • opiekę medyczną po hospitalizacji
 • rehabilitację
 • opiekę doraźną
 • szpitalny przegląd zdrowia
 • koordynację opieki szpitalnej

Wysokość miesięcznych składek dla Głównego Ubezpieczonego oraz członków jego rodziny w opcji Opieki Ortopedycznej Plus wynosi:

Składka dla Głównego Ubezpieczonego

Składka dla Głównego Ubezpieczonego

126,00 PLN

składka miesięczna

Składka dla Partnera

Składka dla Partnera

126,00 PLN

składka miesięczna

Składka dla Dzieci

Składka dla Dzieci

73,00 PLN

składka miesięczna dla każdego Dziecka Niepełnoletniego

137,00 PLN

składka miesięczna dla każdego Dziecka Pełnoletniego

Jak działa Ubezpieczenie szpitalne Opieka Ortopedyczna Plus:

opieka ortopedyczna plus

Okresy karencji i pre-existing:

0

bez okresu karencji

W przypadku:

 • nieszczęśliwego wypadku,
 • Koordynacji Opieki Szpitalnej,
 • opieki doraźnej i leczenia będącego jej kontynuacją.

3

miesiące

W przypadku:

 • hospitalizacji planowych.

10

miesięcy

W przypadku:

 • wysokospecjalistycznego leczenia i diagnostyki.

Przez pierwszy rok ochrony nie leczymy chorób, stanów chorobowych lub skutków wypadków, które zaistniały w ciągu 12 miesięcy przed rozpoczęciem ubezpieczenia

Opieka Ortopedyczna

Ubezpieczenie szpitalne Opieka Ortopedyczna obejmuje:

 • planowe zabiegi ortopedyczne
 • opiekę medyczną przed hospitalizacją
 • opiekę medyczną po hospitalizacji
 • rehabilitację
 • koordynację opieki szpitalnej

Wysokość miesięcznych składek dla Głównego Ubezpieczonego oraz członków jego rodziny w opcji Opieki Ortopedycznej wynosi:

Składka dla Głównego Ubezpieczonego

Składka dla Głównego Ubezpieczonego

66,00 PLN

składka miesięczna

Składka dla Partnera

Składka dla Partnera

66,00 PLN

składka miesięczna

Składka dla Dzieci

Składka dla Dzieci

41,00 PLN

składka miesięczna dla każdego Dziecka Niepełnoletniego

74,00 PLN

składka miesięczna dla każdego Dziecka Pełnoletniego

Jak działa Ubezpieczenie szpitalne Opieka Ortopedyczna:

opieka ortopedyczna

Okresy karencji i pre-existing:

W opcji Opieka Ortopedyczna nie obowiązują okresy karencji oraz pre-existing

Co zyskujesz przystępując do prywatnego ubezpieczenia szpitalnego:

 • Gwarancja szybkiego terminu realizacji świadczeń (do 30 dni) bez względu na opcję ubezpieczenia
 • Komfortowe warunki leczenia
 • Leczenie szpitalne bez troski o jego finalny koszt (brak sum ubezpieczenia)
 • Szybka pomoc w nagłych przypadkach 24h/7
 • Wsparcie formalne, merytoryczne i medyczne już od pierwszego kontaktu

Zasady przystępowania


Do Ubezpieczenia LUX MED Pełna Opieka, mogą przystąpić:

 • pracownicy, byli pracownicy i współpracownicy – osoby w wieku od 18 do 70 roku życia będące Głównym Ubezpieczonym
 • partnerzy pracowników, byłych pracowników i współpracowników – współmałżonek lub osoba prowadząca z Głównym Ubezpieczonym wspólne gospodarstwo domowe, która w dniu rozpoczęcia ochrony miała ukończone 18 i nie miała ukończonych 70 lat.
 • dzieci pełnoletnie/ dzieci niepełnoletnie pracowników, byłych pracowników i współpracowników - Dziecko Niepełnoletnie – dziecko własne lub przysposobione Głównego Ubezpieczonego lub Partnera, które nie ukończyło 18 lat. Dziecko Pełnoletnie - dziecko własne lub przysposobione Głównego Ubezpieczonego lub Partnera, które ukończyło 18 lat.
Jeśli jesteś zainteresowany przystąpienia do Ubezpieczenia pamiętaj, aby:
calendar icon

najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca zgłosić chęć przystąpienia do ubezpieczenia poprzez wysłanie e-mail na adres katarzyna.osiecka@bca.com.pl lub ewa.zaras@bca.com.plto bardzo ważne, jeśli chcesz, aby opieka rozpoczęła się od kolejnego miesiąca . Dane wymagane do zgłoszenia to: imię i nazwisko, pesel lub data urodzenia i numer dokumentu, e-mail, numer telefonu

Co nastąpi dalej?
calendar icon

do 7 dnia miesiąca na podany przez Ciebie adres e-mail podczas rejestracji otrzymasz link do e-deklaracji LUX MED – wypełnij ją wybierając interesujący Cię wariant i rodzaj ubezpieczenia. Aby opieka mogła rozpocząć się od kolejnego miesiąca Twoja e-deklaracja musi trafić do LUX MED Ubezpieczenia najpóźniej do 12 dnia miesiąca.

Jeśli e-deklaracja będzie wymagała uzupełnienia o dodatkowe informacje Pracownik LUX MED Ubezpieczenia skontaktuje się z Tobą mailowo lub telefonicznie w celu uzupełnienia niezbędnych informacji

calendar icon

do 15 dnia miesiąca otrzymasz potwierdzenie, czy Twój wniosek został zaakceptowany. Do tego dnia otrzymasz również informacje o ewentualnych wyłączeniach zakresu ubezpieczenia, które mogą pojawić się na etapie oceny przez LUX MED Ubezpieczenia złożonego przez Ciebie wniosku

calendar icon

do 16 dnia miesiąca na podany przez Ciebie adres email podczas rejestracji otrzymasz numer rachunku bankowego do wpłaty pierwszej i kolejnych składek za wybrany przez Ciebie wariant ubezpieczenia

calendar icon

składkę za ubezpieczenie należy opłacić najpóźniej do 25 dnia miesiąca - w przypadku opłacenia składki po tym terminie Twoja ochrona ubezpieczeniowa nie będzie możliwa od najbliższego miesiąca i rozpocznie się w miesiącu kolejnym

Na każdym kroku procesu rejestracji jesteśmy do Twojej dyspozycji od pon-pt w godzinach od 08:00 do 16:00 telefonicznie

Dokumenty do pobrania


 1. OWU
 2. Karta produktu
 3. Ulotka